belgia

Ceny autostrad w Belgii

Ceny dróg

Podróżując po Europie własnym środkiem transportu, w pierwszej kolejności należy się zorientować w panujących na obcych drogach przepisach drogowych oraz koniecznych do uiszczenia opłatach za korzystanie z tychże dróg. W wielu Państwach autostrady są bowiem płatne, a niewywiązaie się z obowiązku takich płatności może grozić wysokimi karami pieniężanami. Belgia, mimo iż posiada dobrze rozbudowaną sieć autostrad utrzymanych w doskonałym stanie, nie pobierała dotychczas opłat za korzystanie z nich od samochodów osobowych i ciężarowych poniżej 12 ton. Dla samochodów osobowych oraz pojazdów poniżej 12 ton płatny był tylko jeden odcinek tunel Liefkenshoektunnel w Antwerpii, za przejechanie którego należy wnieść jednorazową opłatę. Płatne były one tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej tego limitu – 12 ton. Stan ten jednak ulegnie zmianie już z rokiem 2016. Od początku kwietnia bieżącego roku planowane jest bowiem, wprowadzenie opłat za korzystanie z autostrad w Belgii przez pojazdy dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony. Opłaty będą pobierane za pomocą elektronicznego systemu o nazwie Viapass. Ten nowoczesny system satelitarny, obowiązywać będzie na każdej belgijskiej autostradzie oraz drodze krajowej, przy czym opłata będzie pobierana za każdy przejechany kilometr i wynosić będzie ok 0, 15 euro za kilometr.

Na czym polegają płatności w systemie Viapass?

Aby korzystać z autostrad i dróg krajowych, kierowcy wyżej wymienionych pojazdów zobligowani będą do zakupu specjalnego urządzenia montowanego w pojeździe. Koszt takiego systemu, to ok 100 do 150 euro. Płatności będzie można dokonywać z góry, na podstawie przedpłaty, lub przejeździe, na podstawie wystawionego przez operatora systemu, którym będzie Satellic N. V., rachunku. Takie elektroniczne urządzenie, zwane również urządzeniem pokładowym będzie można nabyć w wyznaczonych w całym kraju specjalnych punktach obsługi.

Stawiki opłat drogowych w systemie Viapass

Opłaty, jakie kierowcy pojazdów o DMC powyżej 3, 5 tony będą musieli uiszczać na belgijskich autostradach oraz drogach krajowych zależą od wielu czynników. Ich wysokość będzie warunkowana ilością przejechanych kilometrów, rodzajem drogi, czy na przykład poziomem emisji spalin, ale i wieloma innymi jeszcze czynnikami. I tak ceny są wyliczane dla trzech głównych kategorii pojazdów. Pierwsza z nich, to samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton – stawka w tym przypadku w zależności od stopnia emisji spalin waha się w przedziale 0, 15 euro dla EURO 0, 1,2 oraz od 0, 13 do 0, 07 euro dla pozostałych kategorii. Druga kategoria pojazdów to samochody o dopuszczalnej masie całkowitej między 12 a 32 tony. W tym przypadku opłaty są nieco wyższe i tak dla normy EURO 0, 1,2 będzie to 0, 2 euro i od 0, 12 do 0, 18 dla pozostałych norm. Trzecia ostatnia kategoria, to pojazdy powyżej 32 ton. Tutaj również opłaty są analogicznie wyższe i wahają się w zależności od normy EUR od 0, 12 do 0, 2 euro.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty