prawko

Czy kierowca musi posiadać przy sobie kartę kierowcy

Karta kierowcy

Karta kierowcy umożliwia identyfikację kierowcy oraz przypisane do niego dane przejazdów zarejestrowane przez tachograf cyfrowy. Arta kierowcy jest obowiązkowa w przypadku posiadaczy samochodów pow. 3,5T i wyposażonych w tachografy cyfrowe.

Dokument jakim jest karta kierowcy został wprowadzony w Polsce na bazie norm Unii Europejskiej i w związku z tym, karta jest dokumentem desygnowanym do gromadzenia wiadomości o trasie i okresie w jakim pracuje dany kierowca, powstała w celu ulepszenia lustracji respektowania przez kierowców czasu trwania pracy a także obowiązujących przerw.

Za pomocą kontroli karty kierowcy, policja lub inne organy są w stanie kontrolować czy wymagane prawem przerwy są używane.

Czy kierowca musi posiadać przy sobie kartę kierowcy i okazywać ją podczas kontorli?

Każdy kierowca obowiązany jest mieć kartę kierowcy przy sobie i okazać na żądanie uprawnionego organu kontroli według przepisów prawa.
Art.7 a) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym mówi, że jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem to na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych musi okazać:
– wykresówki z bieżącego tygodnia;

– wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni;
– kartę kierowcy, jeśli ją posiada;
– zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 15 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Procedury wydawania karty kierowcy

Za wydanie karty należy uiścić opłatę.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy dostarczyć pocztą.

We wniosku muszą być przez kierowcę dołączone :

kopię prawa jazdy 2:1,

fotografię kierowcy:

dowód wniesienia opłaty za kartę (kopia lub oryginał).

Karty kierowcy wydawane są przez PWPW – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i na wydanie karty Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA ma 21 dni.

Podczas gdy na tachografie znajduje się komunikat że kierowca jedzie bez karty kierowcy, kontrolujący może nałożyć na kierowcę mandat karny w kwocie 2000 zł i zakazać dalszej jazdy. Przewoźnik musi dostarczyć na miejsce kontroli drugiego kierowcę posiadającego wymagane dokumenty i kartę kierowcy.

Powyższe kwestie reguluje USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym oraz Art. 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. wprowadzający zmianę art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty