czas pracy

Dobowy i tygodniowy czas pracy kierowcy

Czas pracy ogółem:

Czas pracy kierowcy: obejmuje prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.

CZAS PRACY KIEROWCY W DOBIE

Dzienny okres prowadzenia pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku bądź pomiędzy dziennym i tygodniowym okresem odpoczynku nie może trwać dłużej niż 9 godzin,  jednakże może zostać przedłużony do maksymalnie 10 godzin. Czas pracy NIE MOŻE przekroczyć 13 godzin w danej dobie.

ODPOCZYNEK DZIENNY

W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
Do dziennego czasu prowadzenia pojazdu  nie wliczamy okresów przerw jak również okresów dyspozycyjności.

CZAS PROWADZENIA W CIĄGU TYGODNIA I DWÓCH TYGODNI

Dzienny czas prowadzenia, który oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu określony w rozkładzie czasu pracy kierowcy na daną dobę, zgodnie z ustalonym rozkładem, pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub między dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekroczyć 10 godzin.
jazdy i co ważne, tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin.

PRZYSŁUGUJĄCE PRZERWY

Kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek nie krótsza niż 30 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut w przypadku, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Przerwy mogą być dzielone na okresy krótsze, które są wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiązującym kierowcę rozkładem jazdy, pod warunkiem że jedna z przerw trwa co najmniej 15 minut.
Czyli jeżeli czas prowadzenia pojazdu 6 – 8 godzin kierowcy przysługuje przerwa 30 min
Jeżeli czas prowadzenia pojazdu powyżej 8 godzin kierowcy przysługuje przerwa 45minut a 30 min lub 45 min przysługuje przed upływem 6 godzin prowadzenia pojazdu.

ODPOCZYNEK TYGODNIOWY

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych.

W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Podsumowanie:

Dobowy okres prowadzenia pojazdu –maksymalnie 10 godzin, dobowy odpoczynek – minimum 11 godzin, maksymalny tygodniowy okres prowadzenia – 60 godzin, maksymalny dwutygodniowy okres prowadzenia – 90 godzin.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty