dojazd do pracy

Dojazd do pracy a czas pracy kierowców

Czy czas dojazdy do pracy kierowców jest wliczany do czasu pracy?

Czas dojazdu do pracy kierowców nie może być zaliczony do czasu pracy.

Sytuacja, kiedy pracodawca organizuje dowóz do pracy

Dowóz pracowników wtedy, kiedy zostanie zorganizowany przez pracodawcę oraz przy wykorzystaniu jego transportu, nie ma wpływu na zaliczenie czasu dojazdu do zakładu pracy do czasu pracy pracowników, czyli ten czas dojazdu również nie wlicza się do czasu pracy.

Czas pracy- definicja

Czas pracy kierowcy obejmuje:

zarówno prowadzenie pojazdu;

jak i załadowywanie i rozładowywanie;

oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;

nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

inne czynności spedycyjne;

obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

inne prace;

uzupełnianie niezbędnych formalności administracyjnych

utrzymywanie pojazdu w czystości.

Co nie wlicza się do czasu pracy:

dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonywał pracy,

nieusprawiedliwionych postojów ,

dobowego odpoczynku,

przerwy w pracy.

Czasem pracy jest wyznaczony czas, w którym pracownik pozostaje w ciągłej dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy a zatem najczęściej okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy rozpoczyna się od momentu stawienia się pracownika w wyznaczonym czasie w zakładzie pracy lub w innym miejscu, w którym praca ma być wykonywana, a kończy się z upływem określonego czasu pracy albo później, jeśli pracownik został zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych, ponadto czasu dojazdu do pracy nie zalicza się zatem do czasu pracy.

Pracownik, który przybywa na wyznaczone przez pracodawcę miejsce, z którego odjeżdża zakładowy samochód, oraz znajdując się w firmowym aucie, nie jest w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy ani nie pozostaje w gotowości do jej świadczenia więc ten czas nie wlicza się do czasu pracy kierowcy. Zorganizowany przez pracodawcę transport ma ułatwić pracownikom stawienie się na określony czas do pracy a to czy pracownicy wykorzystają zorganizowany przez pracodawcę transport nie jest obowiązkowe dlatego ten czas nie jest wliczany do czasu pracy kierowców.

Te regulacje prawne określone są w ustawie:

Dz. U. nr 92 poz. 879 z późn. zm.), która zastąpiła ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty