mandat1

Dokumenty podczas kontroli

W trakcie kontroli drogowej kierowca jest zobowiązany na żądanie władzy okazać szereg dokumentów związanych z wykonywanym przewozem. Jakie dokumenty kierowcy są obowiązani wozić ze sobą wskazuje ustawa o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym.

Najczęściej Inspektorzy najpierw pytają o dokumenty przewoźnika, następnie pojazdu, kończąc na dokumentach kierowcy.

Podstawowe dokumenty do kontroli:

– licencja lub wypis z zaświadczenia na przewozy własne,

– zezwolenie, w przypadku przewozów regularnych osób,

– zezwolenie – jeżeli jest to przejazd pojazdu z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wartości,

– dowody rejestracyjne pojazdu i przyczepy

– dowody ubezpieczenia OC,

– prawo jazdy

– dowód osobisty kierowcy

– dokument związany z przewożonym ładunkiem,

– zapisy tachografu w postaci wykresówek lub karty kierowcy

– zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu za wszystkie okresy wolne od pracy,

przypadku przewozów o charakterze szczególnym dochodzą do tego takie dokumenty jak:

– ADR – ADR jest to zaświadczenie dopuszczenia pojazdów dla ciągnika i przyczepy ,

– świadectwo ATP w przypadku międzynarodowego przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych,

– podczas przewozu zwierząt dokumenty związane z przewozem zwierząt,

– w transporcie międzynarodowym świadectwo kierowcy .

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie dokumenty kierowcy muszą posiadać i jakie okazywać podczas kontroli opisane są w art. 87 ustawy o transporcie drogowym.

Kary za brak lub nieokazanie stosownych dokumentów

Nieokazanie któregoś z wymienionych dokumentów zagrożone jest mandatem karny w wysokości 500 zł , a nieokazanie lub brak na miejscu kontroli dokumentów wskazanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, tj. dowody rejestracyjne, prawo jazdy i dowody ubezpieczenia OC, wiąże się z mandatem karnym w wysokości od 50 zł za każdy dokument. Gdy nie mamy aktualnego badania technicznego albo okaże się, że samochód jest w złym stanie – policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny i musi wydać ci pokwitowanie ważne 7 dni, podczas tego czasu trzeba zrobić przegląd lub usunąć usterki. Natomiast jeśli okaże się, że nie mamy dokumentów – może być tak, że auto zostanie odholowane na specjalny parking. To od decyzji policjanta zależy czy w danym przypadku zastosuje mandat czy pouczenie.

Wysokość grzywny ustalany jest na podstawie taryfikatora mandatów i w każdej sytuacji funkcjonariusz poucza sprawcę wykroczenia o możliwości nieprzyjęcia mandatu, jeśli tak się stanie zostanie skierowany wniosek do Sądu o ukaranie.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty