karta kierowcy

Dwie karty kierowcy

Zgodnie z prawem większość zawodowych kierowców posiada dokument zwany kartą kierowcy. Dokument ten zawiera podstawowe dane osobowe kierowcy, zdjęcie i podpis i służy głównie od rozliczania czasu pracy w tachografach cyfrowych. Rozpowszechnienie się tego typu urządzeń spowodowało, że karty są coraz popularniejsze i sukcesywnie wypierają tradycyjne tachografy.
 
Stosowanie karty kierowcy pozwala uprawnionym służbom do precyzyjnego i elektronicznego odczytu wszystkich danych związanych z pracą kierowcy. Wkładając kartę do czytnika można sprawdzić nie tylko godziny pracy i częstotliwość przerw. Możliwe jest też zweryfikowanie prędkości jazdy, a nawet średnie zużycie paliwa. Dodatkowo karta utrudnia wszelkiego rodzaju machlojki związane z podmianą tarczek w tachografach i oszukiwanie na czasie jazdy jednego kierowcy.
 
Niemniej jednak zawsze znajdą się ludzie próbujący oszukiwać. Zdarzają się przypadki jazdy na cudzej karcie kierowcy, a także sytuacje, w których jeden kierowca posiada dwie karty. Trzeba tu jednak jasno powiedzieć: jeden kierowca może posługiwać się jedną i tylko jedną kartą kierowcy. Posługiwanie się dwoma kartami jest bezwzględnie zabronione. Zresztą, organ wydający żąda zwrotu starej karty w momencie wydawania nowej. Ponadto można posługiwać się jedynie swoją kartą, a w dodatku musi ona być nieuszkodzona i ważna. Karty, których okres ważności minął powinny być niszczone.
 
Kierowca ma obowiązek okazać kartę organowi kontrolującemu na każde jego żądanie. Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone, że kierowca posługuje się dwoma kartami lub jedzie na cudzej karcie wszczęta zostaje procedura karna. Na kierowcę nakładana jest grzywna, albo sprawa trafia do sądu rejonowego. Inspektor transportu drogowego zatrzymuje również cudzą kartę. Trafia ona do organu, który ją wydał, gdzie jest następnie niszczona.
Grzywna za posługiwanie się dwoma kartami jest stosunkowo wysoka, bo wynosi od 2000 zł do nawet 10000 zł. Znacznie mniejsza jest kara za nieokazanie karty do kontroli. W takiej sytuacji kierowca zapłaci grzywnę w wysokości 500 zł.
 
Za posługiwanie się dwoma kartami przez jednego kierowcę do odpowiedzialności pociągane jest również przedsiębiorstwo, którego pracownik dopuścił się tego przewinienia. Organ kontrolujący wychodzi z założenia, że pracodawca dopuszczając pracownika do pracy wie o jego działaniach. Zatem może nałożyć na firmę przewozową karę w wysokości 1000 zł za dopuszczenie do pracy pracownika posługującego się dwoma kartami kierowcy. W takiej sytuacji przeprowadza się najczęściej szczegółową kontrolę w firmie transportowej, aby zweryfikować, czy podobne przypadki nie miały miejsca w przeszłości.
 
Zatem używanie dwóch kart kierowcy to wykroczenie, za które grożą wysokie kary dla kierowcy i konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Wydawałoby się więc, że proceder ten jest zupełnie nieopłacalny. Niemniej jednak bardzo napięte grafiki dostaw i wyśrubowane limity czasu sprawiają, że niektórzy kierowcy sięgają po ten nielegalny sposób.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty