dowóz pracownik

Działalność gospodarcza- dowóz pracowników

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy objęty zakresem zastosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i zobowiązany jest dokumentować swoją aktywność w dobie, za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy a za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, przepisy przewidują karę dla kierowcy w postaci mandatu. Mandaty mogą być nawet w wysokości 2000 zł, jak również dla przedsiębiorcy za tego typu naruszenie to aż 5000 zł.

Według art. 15 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym jest obowiązek nanoszenia odpowiednich danych dotyczących okresów aktywności kierowców.

Kiedy kierowca oddali się od pojazdu i nie ma możliwości wprowadzenia swojej aktywności za pomocą urządzenia rejestrującego, to nanosi informacje ręcznie na wykresówkę, lub ręcznie za pomocą funkcji umożliwiającej ręczne wprowadzanie tych danych.

Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące musi być w stanie okazać, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych wykresówki z bieżącego tygodnia, wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni, kartę kierowcy, zapisy odręczne sporządzone w ciągu całego tygodnia.

Znowelizowana ustawa o czasie pracy kierowców, weszła w życie 16 lipca 2013.

Określa ona:

– czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe;

– czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe;

– kierowców zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ;

Zgodnie z nowymi przepisami zapisy czasu pracy kierowcy przedsiębiorcy prowadzi sam przedsiębiorca a ewidencję czasu pracy osób wykonujących przewozy na rzecz danego przedsiębiorcy, prowadzi sam podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.

Do tej pory dowóz pracowników był opodatkowany, od bieżącego roku nastąpiła zmiana w tej kwestii.

Od początku roku 2016 obowiązuje dodany do katalogu zwolnień od podatku zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) nowy przepis art. 21 ust. 1 pkt 14a, na jego podstawie zwolnieniu od podatku dochodowego podlega wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty