dwapojazdy

Jazda na dwóch pojazdach tego samego dnia

Jeśli kierowca jeździ dwoma samochodami, jeden ma tachograf cyfrowy, drugi analogowy, wsiada na analogowy i w ten sam dzień przesiada się na cyfrowy, powinien zaznaczyć jazdę do godziny do której jeździł na cyfrowym i potem pauzę.

Jeśli zaczyna pracę na cyfrowym i przesiada się na analogowy to na odwrocie powinien zaznaczyć przed startem jazdę i po pracy kreślić pauzę.
Tachograf analogowy:

1. Rozpoczęcie pracy – pojazd z tachografem analogowym

Kierowca powinien nanieść wpisy: imię i nazwisko kierowcy, datę i miejsce rozpoczęcia pracy, numer rejestracyjny pojazdu (lub numery rejestracyjne pojazdów), które prowadził kierowca używając tej wykresówki (maksymalnie do 4 pojazdów na jedną wykresówkę), stan początkowy licznika pojazdu lub pojazdów, które prowadził kierowca używając tej wykresówki, datę i godzinę zmiany pojazdu (w przypadku zmiany pojazdu podczas dnia pracy)

Jeżeli istnieje znacząca różnica czasu pomiędzy godziną zakończenia pracy na pierwszym pojeździe a godziną rozpoczęcia pracy na drugim pojeździe, na odwrocie wykresówki należy tą różnicę uzupełnić ręcznie

2. Zakończenie pracy – pojazd z tachografem analogowym.

Wpisy ręczne po zakończeniu dnia pracy powinny zawierać: datę i miejsce zakończenia pracy, stan końcowy licznika, wykonany przebieg w kilometrach.

Tachograf cyfrowy:

Rozpoczęcie pracy – pojazd z tachografem cyfrowym

Rozpoczęcie pracy zaczyna się od logowania, dalej- wybór aktywności wykonywanej poprzednio, odpoczynek lub pauza

Zakończenie pracy- pojazd z tachografem cyfrowym

Po zakończeniu pracy w danym dniu należy kartę z tachografu wyjąć a w przypadku, kiedy kierowca nocuje w pojeździe i następnego dnia również będzie go używał – karta może zostać w tachografie w celu rejestracji odpoczynku dziennego.

Jeżeli kierowca często przesiada się z pojazdu z tachografem analogowym na cyfrowy odnotowuje zmianę pojazdu, nr. rejestracyjny, oraz stan licznika pojazdu, na którym będzie kontynuował pracę

Kierowca nie ma obowiązku sporządzania wydruku każdorazowo ale w każdym przypadku jednak należy pamiętać, aby zachowana została ciągłość zapisu zgodnie z normami dotyczącymi czasu pracy, czasu jazdy oraz przerw kierowcy.

Regulacje prawne wyjaśniające wszystkie kwestie jazdy na dwóch pojazdach w ciągu jednego dnia:

– Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców poz. 567;

– rozporządzenie (WE) nr 561/2006/umowa AERT ;

art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r

– art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r;

– art 2 ust 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 ;

–  art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty