karta kierowcy

Karta kierowcy – wymiana

Karta kierowcy- czym jest?

Karta kierowcy- stosowana w pojazdach używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przez kierowców pojazdów do przewozu osób.

Karta kierowcy- funkcje:
➔ identyfikuje kierowcę;
➔ w pamięci karty zostają zapisane dane o zdarzeniach z średnio 28 dni prowadzenia przez kierowcę pojazdu samochodowego z tachografem cyfrowym.

Kto wydaje kartę kierowcy?

Podmiotem Wydającym Karty, jest przez 7 lat od  wejścia ustawy (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych) w życie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).

Ile ważna jest karta kierowcy?

Karty kierowców wydawane są na okres 5 lat, ale nie dłuższy niż okres ważności prawa jazdy.

Co potrzebne jest do wniosku o kartę kierowcy?
➔ kopia prawa jazdy;
➔ fotografia kierowcy;
➔ dowód wniesienia opłaty za kartę.

 

Na miejsce starej karty, nowa zawiera ten sam numer, ale indeks jest zwiększony o jeden.

Co ważne, kierowca może posiadać tylko jedną ważną kartę kierowcy i uprawniony jest do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy.

W przypadku gdy karta jest zniszczona, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona, musimy złożyć wniosek o kartę zastępczą.

Nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności karty kierowca musi zgłosić się do właściwych władz o jej odnowienie.

Karta kierowcy nie może, w okresie swojej  ważności, zostać cofnięta ani zawieszona z jakichkolwiek powodów, chyba że zostanie uznana przez właściwe władze Państwa Członkowskiego za sfałszowaną lub gdy kierowca korzysta z karty, której nie jest posiadaczem, lub gdy zatrzymana karta została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń  bądź sfałszowanych dokumentów.

W razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy karty, również gdy zostanie ona zniszczona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwych władz Państwa Członkowskiego.

Kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić niemożność przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu ale gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca:
➔ na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie a na końcu trasy drukuje on informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące.

 

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty