kierowca

Kary za brak Eurowiniety

Czym jest Eurowinieta?

Eurowinieta jest czymś w rodzaju systemu opłat za drogi w poszczególnych krajach.

Dla jakich pojazdów jest wymagana Eurowinieta?

Jest wymagana dla każdego pojazdu o masie przekraczającej 12t.

W jakich państwach ten system opłat obowiązuje

Gdzie zakupić euro winietę?

Winiety zakupić możemy w tradycyjny sposób na stacjach benzynowych, w punktach odprawy granicznej oraz w ponad 500 dedykowanych punktach obsługi AGES .

Jakie kraje przyjęły system płatności Eurowinietą?

Kraje, które przyjęły system to: Belgia, Dania, Luksemburg, Holandia i Szwecja.

Który kraj ma najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące braku Eurowiniety?

W przypadku nieposiadania Eurwiniety są kary i to Belgia jest krajem, który najbardziej rygorystycznie podchodzi do tej kwestii.

Wydział konsularny w Brukseli zaznacza, że o zakup winiet należy zatroszczyć się jeszcze przed wjazdem na terytorium państwa, a najpóźniej na granicy, bez zakupu możliwy jest wjazd ciągnikiem. Jedynie niemożność zakupu w wymienionych miejscach upoważnia do wjazdu, jednak trzeba mieć odpowiedni dokument zezwalający na przejazd.

Jakie są kary za brak Eurowiniety?

Jeżeli powołane do tego organa stwierdzą brak ważnej winiety wlepiają dotkliwą karę finansową, której wysokość może sięgać nawet kilkuset euro. W Belgii wszyscy kierowcy zobowiązani są do natychmiastowego opłacenia grzywny, w przeciwnym razie służby kontrolne mają prawo do zatrzymania pojazdu i żądania kaucji zwrotnej, na którą składają się: kwota kary i opłata administracyjna a jeżeli pieniądze nie zostaną wpłacone w czasie do 96 godzin, mają prawo do konfiskaty pojazdu.

Eurowinieta powinna być zakupiona jeszcze przed wjazdem ciężarówki na teren państw, w których ona obowiązuje.

Czym dokonujemy płatności za Eurowinietę?

Płatność za Eurowinietę może być dokonana za pomocą kart kredytowych, a także za pomocą kilku systemów kart flotowych.

Jaka jest cena Eurowiniety?

Wysokość opłat podobnie, jak w Polsce jest również uzależniona od spełnianej przez naszą ciężarówkę klasy emisji Euro.

Jakie pojazdy są zwolnione z opłat?

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej z 2011 roku ciężarówki powyżej 3,5 tony są zwolnione z opłat za zanieczyszczanie środowiska i emisję hałasu.

Inne informacje

W okresie ważności Eurowiniety można wjechać do wszystkich krajów, w których obowiązują Eurowiniety, również w tym samym dniu.

Eurowinieta jest zapisywana elektronicznie, posiadanie dowodu zamówienia nie jest już wymagane.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty