95 kod

Kod 95, kiedy należy mieć

Co oznacza kod 95, gdzie go znajdziemy i do czego się odnosi?

Kiedy spojrzymy na prawo jazdy kierowcy zawodowego, wtedy zobaczymy tam kod 95. Nie ma go na zwykłym dokumencie prawa jazdy ponieważ jest on przeznaczony właśnie tylko dla kierowców zawodowych. Kod 95 w skrócie, to jest kod umieszczany na nowym dokumencie jaki kierowca musi odebrać z urzędu po przejściu szkolenia okresowego oraz po wykonaniu i przejściu wszystkich niezbędnych badań lekarskich. Kiedy kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej po zdanym egzaminie, w jego nowe prawo jazdy jest wpisywany właśnie Kod „95″ . Sama liczba 95 oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii a dalsza część kodu zawiera datę graniczną odbycia kolejnego szkolenia okresowego.

Kierowcy ciężarówek z nie wyrobionym do 2014 roku prawem jazdy z wpisanym kodem 95 nie mogą wjeżdżać ani na teren Polski ani też całej Unii Europejskiej a nie przestrzeganie tego wymogu wiąże się z bardzo wysokimi karami. Przepisy dotyczą zarówno kierowców kategorii D i D+ E jak i kategorii C i C+ E. Zmiany wprowadził zapis Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2003/59/WE.

Kod 95 w szczegółowym znaczeniu to informacja o tym, , do kiedy dany kierowca posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Te nowe przepisy i wymogi zostały wprowadzone przede wszystkim ze względów zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, ponieważ ma to zapobiegać fałszowaniu dokumentów i nadużyciom pracodawców, którzy niejednokrotnie traktowali obowiązek okresowych badań swoich pracowników jako niepotrzebny. Każdy kierowca zawodowy ma obowiązek posiadania w dokumentacji kodu 95.

 

W świetle zmienionych przepisów kandydaci na kierowców zawodowych muszą uzyskać tzw. kwalifikację wstępną, na którą składają się różne typy szkoleń: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca . Tylko podchodząc do kwalifikacji i uzyskując pozytywny wynik końcowego egzaminu kierowcy mogą ubiegać się o wpisanie do prawa jazdy uprawnień kierowcy zawodowego.

Co 5 lat każdy kierowca zajmujący się przewozem osób i rzeczy ma obowiązek okresach 5-letnich odnawiać uprawnienia, czyli przejść ponowne szkolenie oraz zdać egzamin a u kierowców po 60 tym roku życia ten obowiązek jest nałożony co 30 miesięcy. Jest to obowiązek każdego kierowcy zawodowego, chcącego nadal legalnie pracować w swoim zawodzie.

Kary przewidziane przez Ustawodawcę zawarte są w załączniku nr 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym: na kierującego pojazdem (Lp. 2) 800 zł i brak zgody na kontynuację wykonywania przewozu, na zarządzającego firmą (Lp. 3-3.3) i wahają się od 1000 zł.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty