rosja

Mandaty w Rosji

Kary pieniężne obowiązujące w Rosji za niektóre wykroczenia podawane we MROTACH, jeden MROT to 100 Rubli

– kierowanie bez niezbędnych dokumentów- mandat 0,2- 0,5 MROT;

– jazda bez tablic rejestracyjnych- 0, 5- 1 MROT;

– jazda z brudnymi tablicami, nieczytelnymi, źle zamontowanymi- 0,2- 0, 5 MROT;

– jazda z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi- 5- 8 MROT;

– przekroczenie ograniczenia szybkości od 10 do 20 km/ h – mandat 0, 2- 0, 5 MROT;

– przekroczenie ograniczenia prędkości od 20 do 30 km/ h – mandat 1 MROT;

– przekroczenie ograniczenia szybkości powyżej 30 km/ h – mandat 3 MROT;

– niestosowanie się do znaków drogowych- mandat 0,5 MROT;

– niestosowanie się do sygnalizacji świetlnych- mandat 1 MROT;

– wjazd na przeciwny pas ruchu- mandat od 1 do 2 MROT;

– złamanie innych przepisów ruchu drogowego- mandat 0, 2 MROT;

– kradzież samochodu- ograniczenie wolności od 3 do 6 miesięcy albo 3- letnia kara więzienia;

– to samo wykroczenie ale dokonane z użyciem przemocy od 3 do 7 lat więzienia;

– spowodowanie strat materialnych- 5- 10 lat więzienia;

– spowodowanie kradzieży samochodu lub strat materialnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia- od 6 do 12 lat więzienia;

– naruszenia powodujące znaczne straty materialne albo powodujące uszkodzenie zdrowia- ograniczenie wolności do 5 lat albo 3 do 6 miesięczny areszt, utrata prawa jazdy na okres 3 lat;

– naruszenia powodujące znaczne straty materialne albo spowodowanie śmierci człowieka- do 5 lat więzienia i utrata prawa jazdy do 3 lat;

– naruszenia powodujące znaczne straty materialne albo spowodowanie śmierci 2 i więcej osób- od 4 do 10 lat więzienia i utrata prawa jazdy na okres 3 lat;

– opuszczenie miejsca wypadku- ograniczenie wolności do 3 lat, albo areszt do 6 miesięcy;

– kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu- mandat od 8 do 12 MROT albo utrata prawa jazdy na 1 rok;

– kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu dokonane powtórnie w ciągu roku- mandat 10- 15 MROT albo utrata prawa jazdy na okres od 1 do 3 lat;

– kierowanie pojazdem niedopuszczonym do poruszania się po drogach- mandat od 3 do 5 MROT;

kierowanie pojazdem niedopuszczonym do poruszania się po drogach, dodatkowo pod wpływem alkoholu- mandat 10- 15 MROT;

– niezatrzymanie się pomimo sygnałów dawanych przez funkcjonariusza milicji- mandat 10- 15 MROT lub utrata prawa jazdy na okres od 2 do 3 lat.

Powyższe wykroczenia to tylko niektóre, karane mandatami pieniężnymi w Rosji.

 

Więcej o autorze

admin

Zobacz wszystkie posty